Banner image

สุขภาพดีวิถีไทยใหม่

สร้างไทย สร้างชาติ

ของขวัญจากกรมอนามัยกับ "สมุดสุขภาพรูปแบบใหม่"

ง่าย สะดวก ครอบคลุมทุกบริการครบครัน

เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ คอยให้คำแนะนำให้เรา

ตลอด 24 ชม. กับแอพพลิเคชั่น สมุดสุขภาพ